top of page
  • Szerző képeAnyás-Apás

Legyél erélyes szülő, zavard el a suliba a beteg gyereked!

„Tudjuk, hogy sokszor nehéz a sarkunkra állni, de minden szülőnek arra kell törekednie, hogy gyereke egyetlen napot se hiányozzon az iskolából. Hacsak nincs nyomós indok arra, hogy otthon maradjon, legyünk rámenősek és küldjük a gyereket iskolába.” Márpedig egy kis megfázás, láz, köhögés, miegymás nem számít nyomós indoknak. Legalábbis Angliában.


Nálunk kicsit más a probléma, hiszen a szülők és a gyermekorvosok is évek óta lobbiznak azért, hogy a szülők ne csak félévente három napot igazolhassanak az iskolában. Pedig lehet, hogy közelebb a megoldás, mint hinnéd. A cikk végén mutatom.

 

A bevezetőben idézett mondatok egy angliai kampányból származik, melyben Sussex megye tanfelügyelete arra biztatja a szülőket, hogy kis betegség esetén ne engedjék otthon maradni a gyereküket. Ahogyan saját honlapjukon fogalmaznak: „Egy kis köhögés, megfázás, torokfájás, fejfájás vagy fáradtság még nem ok az iskolai hiányzásra. Majd az iskola hazaküldi a gyereket, ha a pedagógusok úgy ítélik meg, hogy állapota miatt túlságosan megterhelő a gyermek számára az órákon való részvétel.” Ezen túlmenően hangsúlyozzák, hogy az angol iskolákban évente 175 tanításmentes nap van az iskolai tanítási rendben, ezért szerintük létfontosságú, hogy a gyerekek minden lehetséges percet az iskolában töltsenek.


Kiverték a biztosítékot a szülőknél

Nem is kell mondani, hogy a tanfelügyelet felhívása rendesen kiverte a bizonyítékot a szülőknél, akik úgy ítélik meg, hogy felháborító, lekezelő és előítéletes az, amit a közlemény sugall.

Az egyik anya például ezt írta:

„Felháborító ez a szemlélet, különösen annak fényében, hogy vannak anyák, akik szívfájdalom nélkül beviszik a suliba a beteg, lázas gyereket abban bízva, hogy majd a pedagógusok adnak nekik gyógyszert, hogy ki tudja húzni a tanítás végéig.”

Egy másik anya szerint:

„Ki hagyta jóvá ezt a kampányt? Láttam a busz oldalára festve, és nem akartam hinni a szememnek.”

Az igazsághoz tartozik, hogy 2017 novemberében már volt egy hasonló kampány, melynek akkor az volt a fő üzenete, hogy egy kis megfázás nem indok az iskolai hiányzásra. Akkor sem volt kisebb a felháborodás, mint most, hiszen a tiltakozó petíciót 6500 szülő írta alá.


Nálunk félévente három napot igazolhat a szülő – vagy akár többet is?

Magyarországon minden iskolai félévben legfeljebb három napot igazolhat a szülő. Ez ellen évek óta próbálnak tenni valamit mind a szülők, mind a gyermekorvosok. A szülők arra hivatkoznak, hogy eléggé felnőttek ahhoz, hogy döntsenek ebben a kérdésben, és különben is ők ismerik legjobban a saját gyerekeiket. A gyermekorvosok szerint is lazítani kell a szigoron, hiszen az idejük jelentős részét az orvos igazolásokkal kapcsolatos adminisztráció tölti ki, amit például érdemi gyógyításra is fordíthatnának. Nem elhanyagolható tény az sem, hogy – különösen influenzás, járványos időszakban – könnyen előfordulhat, hogy a könnyebb betegségből éppen hogy kilábaló gyerek pont a váróteremben való várakozás közben szed össze valami komolyabb betegséget.

Amikor a neten keresgéltem a témában és próbáltam tájékozódni, egy egészen érdekes dologra bukkantam, ami talán megoldás lehet az igazolásmizériára – feltéve, hogy az iskola is partner a megoldás megtalálásában.

Egy szinte napra pontosan két évvel korábban a Porontyon megjelent cikk ugyanis azt írja, hogy bár mindenki azt hiszi, hogy a félévente három nap valami kőbe vésett szabály, ez állítólag koránt sincs így.


A Köznevelési Törvény 20. paragrafusa rendelkezik az iskolai hiányzásokról. Ebben valóban nem szerepel sehol az ominózus 3 nap félévente, mindössze ott szab határt, hogy az igazolt és igazolatlan mulasztások összesen nem haladhatják meg tanítási évenként a 250 órát vagy az adott tárgyból az összes tanítási óra 30 százalékat. De hogy ezt az iskola hogan kéri igazolni, azt már az adott iskola döntésére bízza.


Egy pomázi gyermekorvos, dr. Korausz Etelka ugyanis sokadszor kelt már ki Facebook-posztban az iskolai hiányzások igazolásának teljesen értelmetlen rendszere miatt. Az orvos szerint éppen itt lenne már az ideje, hogy az iskolák felnőttként kezeljék a szülőt, aki felelősséget vállalhat a gyereke hiányzásáért, és akkor nem kellene minden csip-csup megfázás miatt a rendelőbe rohangálni igazolásért.

Most viszont úgy látszik, megvan a megoldás: sr. Korausz Etelka posztja szerint azt, hogy hány nap hiányzást igazolhat a szülő, nem is törvény szabályozza, hanem az intézmény házirendje. Az iskoláknak tehát jogukban áll a szokásjog szerint diktált három nap helyett akár 10 napban, vagy két hétben, vagy akárhány napban meghatározni ezt. Ő már meg is egyezett erről egy pomázi iskolával, ahol 15 napra emelték a szülői keretet.

A Poronty rákérdezett az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, hogy mi a jogi helyzet ezzel kapcsolatban, illetve, hogy igaz-e, hogy ez ilyen egyszerű: az iskolák simán megváltoztathatják a házirendjüket, és már meg is oldódott a probléma.

Pár óra alatt meg is érkezett a szaktárca levele, amiben az áll, hogy tényleg így van, az iskola házirendjében kell szabályozni, hogy hány nap hiányzást igazolhat a szülő, és a három naptól nyugodtan el lehet térni. Tehát:

A hatályos köznevelési szabályok nem tartalmaznak olyan előírást, amely szerint az óvodában, az iskolában csak három napot igazolhat a szülő, ugyanakkor ennek évtizedes hagyománya van és mivel ez alapvetően bevált, a mai napig tartja magát. Ebből következően a gyermek, a tanuló késésének, mulasztásának szabályozása – a jogi keretszabályozáson túl - intézményi szintű döntést igényel. A szülő által igazolható mulasztások szabályait – köztük ezek mennyiségét is - helyben, az adott intézmény házirendjében, a helyi sajátosságok figyelembe vételével kell az óvodának, az iskolának szabályoznia. A házirend elfogadásakor, módosításakor az óvodaszék, iskolaszék, valamint a diákönkormányzat is kötelező véleményezési joggal rendelkezik. A házirend nyilvános dokumentum, megismerése nem ütközhet akadályba.
A minisztérium és az iskolák elsődleges feladata e területen a gyermekek érdekeinek érvényesítése. A gyermek érdeke pedig az, hogy tanulhasson és tanuljon, minél kevesebbet hiányozzon az iskolából, ne maradjon le a tanórákról, és ha beteg, az orvos mindenképpen lássa, máskülönben felmerül a szülői felelősség kérdése. Az iskolai hiányzás oka lehet betegség vagy családi ok, amelyet a szülő igazolhat. A szülői igazolás alapvetően valóban 3 napra adható, de a gyakorlat szerint számos intézmény enged a házirendjében ennél akár többet is, ha a szülő valamilyen megalapozott családi ok miatt kikéri a gyermeket.
Hangsúlyozzuk tehát, hogy nincs központi előírás a három napra, és miután a kérdés szabályozása az intézmény szakmai önállóságának a része, valamint abban megfelelő szabály csak a helyi sajátosságok ismeretében hozható, a tárca nem szándékozik a szakmai önállóságot csorbítani. Amennyiben a vonatkozó helyi szabályt az adott intézménybe járó gyermekek szülei nem tartják jónak, akkor nekik kell aktívan fellépniük ez ügyben, és akár egyénileg, akár a szülői szervezeten, óvodaszéken, iskolaszéken keresztül, kezdeményezhetik a házirend módosítását az intézményben. A tanuló gyermek érdeke a tanulás, amit az intézményeknek a házirend kialakításakor is messzemenően figyelembe kell venni, mint ahogyan a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott tanulói jogokat és kötelességeket is.”

Ennyire egyszerű lenne? Nem petíciókat kell írogatni a minisztériumnak, egyszerűen helyi szinten, az iskola vezetését meggyőzni arról, hogy a 3 napos korlát idejét múlt, a gyereket és a szülőt felesleges orvoshoz járásra, az orvost felesleges papírmunkára kényszerítő gyakorlat, aminek az alapját csupán a szokásjog képezi.


Szerző: Dr. Simonfalvi Ildikó

radiológus szakorvos, orvosi szakfordító, egészségügyi szakújságíró

Ne feledd, hogy az oldalon olvasható tartalmak nem helyettesítik az orvosi szakvéleményt!


0 hozzászólás

Comments


bottom of page