top of page
  • Szerző képeAnyás-Apás

Hugonnai Vilmát ismered? És Steinberger Saroltát?

Ha magyar nőkről, elsőségről és orvosi diplomáról van szó, akkor mindenkinek azonnal Hugonnai Vilma jut eszébe. Hiszen ő volt az, aki nőként először szerzett orvosdoktori diplomát. Van azonban a magyar orvosnők között még egy „leg”, akiről jóval kevesebbet beszélünk és akiről alig tudunk valamit: ő Steinberger Sarolta, az első olyan magyar orvosnő, aki magyar egyetemen szerezte diplomáját.


Egyben ő volt az első olyan orvosnő hazánkban, aki nőként női bajok gyógyítására esküdött: ő volt az első női nőgyógyász.

 

Ha azt kérdezem, ki volt az első magyar orvosnő, te jó eséllyel rávágod, hogy Hugonnai Vilma, akinek nevét őrzi nemcsak az emlékezet, hanem előszeretettel választják/választották egészségügyi intézmények, egészségügyi szakiskolák névadójának. És egyébként teljes joggal, hiszen ő volt az első, aki magyarként és nőként orvosdoktori diplomát szerzett. Ehhez azonban az kellett, hogy akkor 6 év körüli kisfiát és házasságát hátrahagyva az egyetemi évek idejére Zürichbe költözzön, hogy aztán a diplomája kézhez vétele után hazatérjen gyógyítani Magyarországra. A róla szóló visszaemlékezések rendre megemlítik, hogy a módos és középosztálybeli betegeitől mindig elfogadta a honoráriumot a munkájáért, a szegényeket azonban ingyen gyógyította.


Van azonban egy másik elsőnk, aki két dologban is első volt: az első nő, aki hazai egyetemen szerezte diplomáját és az első nő, aki nőgyógyászként praktizált Magyarországon. Ő Steinberger Sarolta, aki ugyancsak megérdemli, hogy megőrizze az emlékezet, mégis alig tudunk róla valamicskét.

„Dr. Steinberger Sarolta, egy fiatal leány díszítette föl a nevét az elmúlt héten az orvostudori czímmel; ő az első magyar egyetemen végzett orvosnő, a kinek nyomdokain fog haladni most már a követők nagy sora”– jelent meg a szenzáció a Vasárnapi Újság 1900. 46. számában.

De milyen út vezetett idáig?

Steinberger Sarolta egy tiszaújlaki jómódú zsidó család hetedik gyermekeként látta meg a napvilágot 1875. szeptember 12-én. Mivel abban az időben még nem volt megszokott és engedélyezett, hogy a lányok is a gimnázium padjaiba ülhessenek, Sarolta is magánúton végezte el a középiskolát, majd a kolozsvári református kollégiumban érettségizett le.


A lányok iskoláztatása terén hatalmas előrelépést jelentett Ferenc József 1895-ös „legfelsőbb elhatározás”, melynek nyomán a magyar vallás- és közoktatási minisztérium már lányoknak is engedélyezte, hogy gimnáziumban és egyetemen tanulhassanak tovább. Ez kezdetben sokak rosszallását kiváltotta, és sokan igyekeztek gátat szabni a változásoknak arra hivatkozva, hogy a nők sem testileg, sem mentálisan nem alkalmasak arra, hogy magasabb iskolai végzettséghez kötött munkaköröket töltsenek be, és különben is egy nőnek a tűzhely mellett a helye.

Erről egyébként Hugonnai Vilma így vélekedett: „Nem kell attól tartani, hogy az a nő, aki gimnáziumi és egyetemi tanulmányokat végzett, nem lesz ugyanolyan készséges élettársa néki megfelelő férjének, mint egy olyan, aki az írás-olvasáson kívül a tudományokból nem sokkal többet tud, és hogy az említett feleségek ugyanolyan jó feleségek lesznek, mint az iskolázatlanok, azt a tapasztalat tanítja.”


A Steinberger család – de legalábbis Sarolta – valószínűleg ugyanígy gondolkodhatott, így történhetett, hogy Steinberger Saroltát 1900. november 3-án a pesti egyetemen orvosdoktorrá avatták. Ezt követően külföldre ment, hogy szülészeti-nőgyógyászati tanulmányokat folytasson, majd hazatérve belépett a Feministák Egyesületébe, ahol rendszeresen előadásokat tartott, és 1909-ben több írása is megjelent az orvosnők történetéről. Orvosnőként a Tauffer Vilmos professzor által vezetett női klinikán kezdett el dolgozni. Itt dolgozott egészen 1928-ig, amikor kinevezték az Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI) osztályvezető főorvosává. Ezt a munkát 1944-ig végezte, amikor az érvénybe lépő zsidótörvény eltiltotta hivatása gyakorlásától.

Steinberger Sarolta szép kort ért meg, 91 éves korában, 1966. november 24-én halt meg Budapesten.


Szerző: Dr. Simonfalvi Ildikó

radiológus szakorvos, orvosi szakfordító, egészségügyi szakújságíró

Ne feledd, hogy az oldalon olvasható tartalmak nem helyettesítik az orvosi szakvéleményt!


0 hozzászólás

Comentários


bottom of page